Общи условия за използване на услугите, предоставяни от Dotbrain.eu
Работодатели

Моля, прочетете този документ внимателно, тъй като той съдържа информация за Условията за достъп и ползване на услугите на платформата Dotbrain.eu.
Можете да ползвате услугите на платформата, само след като приемете Условията.

Във връзка с предоставяните услуги ние обработваме лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни, с които можете да се запознаете тук.
Политиката за защита на личните данни е неразделна част от Общите условия за използване на услугите, предоставяни от платформата Dotbrain.eu.

Последна актуализация: 20 май 2018

Общи условия за ползване от Работодатели

1. Кои сме ние? Платформата Dotbrain.eu е собственост и се управлява от Полиграфия инфо ООД със седалище и адрес гр. София, ж.к. Банишора, бул. Г. Столетов, бл.16, вх.А, ет.10, ап.37, ЕИК: 131480932, регистрирано по ЗДДС, тел: 0878 100 148, e-mail: office@dotbrain.eu. Dotbrain.eu предоставя услуги по кариерно ориентиране, информационни услуги, публикуване на обяви за работа, анализи на трудовия пазар и други. Полиграфия инфо ООД предлага и услуги по подбор на персонал като регистриран посредник за работа от Агенция по заетостта под номер 1867 от 22 април 2015г.  

1.1 Термините "Работодател", "Фирма", "Клиент", “Потребител” и “Потребител”, използвани в настоящите условия се отнасят за всички лица (дееспособни физически и юридически лица), посещаващи и използващи Dotbrain.eu. “Работодател”, по смисъла на настоящите условия, е клиент, влязъл в платформата Dotbrain.eu през профил Фирма. “Търсещ работа”, по смисъла на настоящите условия, е клиент, влязъл в Dotbrain.eu през профил за Потребител. Терминът "Платформа", "Платформата" се отнасят за целия сайт Dotbrain.eu. Терминът "Общи условия", "Условия", "Условията" касаят условията, които всички Потребители приемат, за да използват Платформата Dotbrain.eu и нейните услуги. Когато настоящите Общи условия касаят всички страни, ползващи платформата, ще бъдат наричани "Потребител", "Потребителя", "Потребителите". 

 2. Общи правила

2.1 - Чрез достъпа (зареждането на) до интернет страниците, Вие, Потребителите се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички Общи условия по-долу, моля, не използвайте платформата Dotbrain.eu.
2.2 -  Ако не е прието друго в писмен вид с Полиграфия Инфо ООД, Вашето споразумение с Полиграфия Инфо ООД винаги включва като минимум Общите условия, посочени в този документ. По-нататък те са наричани „Условия“.
2.3 - Цялата информация, дизайн, структура, код, база данни на платформата Dotbrain.eu са собственост на Полиграфия инфо ООД. Никакви части от от нея не могат да бъдат копирани или използвани за каквито и да е комерсиални или некомерсиални цели без изричното съгласие на Полиграфия инфо ООД.
2.4 - Всички търговски и запазени марки, и знаци, използвани в Dotbrain.eu, са собственост на техните съответни притежатели.
2.5 - Полиграфия инфо ООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия в съответствие с нормативните и законови изисквания по всяко време като обновява този текст. При промяна на Общите условия Потребителите ще бъдат уведомявани и имат правото след запознаване с промените да се съгласят с тях или да се откажат от ползването на услугите на платформата, предоставяни от Полиграфия инфо ООД.
2.6 - Всеки потребител е отговорен за своите действия при употребата на услугите, предоставяни в Dotbrain.eu. Всеки потребител отговаря за поддържането, съхраняването и употребата на своите данни за достъп (потребителско име, парола, свързани с регистрацията му). Също така всеки потребител е отговорен за използването на регистрацията му и е длъжен да уведоми веднага Полиграфия инфо ООД, ако има съмнения за неправомерното им използване без негово разрешение от трети лица. Приемайки настоящите условия, Потребителите се съгласяват, че публикуваните контакти на физически лица и компании могат да бъдат използвани единствено във връзка с осъществяване на контакти, свързани с процеса по търсене, кандидатстване, обявяване, публикуване пряко свързани с позициите за работа. С приемането на настоящите условия Потребителите се задължават да не използват тези контакти за каквито и да е други цели.
2.7 - Полиграфия инфо ООД не е работодател в платформата Dotbrain.eu и не носи никаква отговорност, свързана с взети решения, с процеса по наемане или освобождаване на персонал, сключване на Договори, споразумения или каквито и да е писмени или устни Договори между Потребителитев платформата.
2.8 - За Работодатели - Полиграфия инфо ООД може да предостави услуги по подбор на персонал и посредничество при намиране на работа според лиценза си работа от Агенция по заетостта под номер 1867 от 22 април 2015г. по изрична заявка. Условията за подбор на персонал за работодатели се договарят в отделен договор с всеки Работодател по отделно.
2.9 - За търсещи работа лица - Полиграфия инфо ООД предлага посредничество за работа според лиценза си работа от Агенция по заетостта под номер 1867 от 22 април 2015г. по изрична заявка. Условията за посредничество за работа се договарят в отделен от тези Общи правила договор с всяко лице, търсещо работа по отделно. Услугите за подбор на персонал за Търсещи работа са напълно безплатни.
2.10 - С приемането на настоящите условия Потребителите приемат, че са информирани, че контактите между търсещите и предлагащи работа в платформата Dotbrain.eu се осъществяват без намесата на Полиграфия инфо ООД, освен ако те не са заявили изрично, че желаят да ползват услуги за посредничество и подбор на персонал. Сътветно Потребителите контактуват помежду си и на своя отговорност споделят лични данни, автобиографии, външни файлове и препратки към външни информационни източници. Полиграфия инфо ООД не носи отговорност за поверителността и опазването на въпросните данни, тяхното запазване, копиране или запазване на поверителност на получената информация.
2.11 - Всеки потребител на платформата гарантира за достоверността на информацията, която предоставя в Dotbrain.eu и Полиграфия инфо ООД не носи отговорност за неточна, непълна или невярна информация, която Потребителите споледят помежду си или публикуват в Платформата. С приемането на настоящите условия, Потребителите декларират, че само те са отговорни за цялата информация и данни, които публикуват или изпращат в и чрез платформата Dotbrain.eu.
2.12 - Потребителите нямат право да публикуват или редактират информация от името на трети лица без тяхното съгласие.
2.13 - Всеки потребител се задължава да използва Dotbrain.eu законосъобразно и да не разпространява информация, данни или каквито и да е материали, противоречащи на действащото законодателство на Република България. 

3. Услуги за работодатели - Регистрация

3.1 - Ползването на услугите на платформата Dotbrain.eu е възможно само след регистрация на Фирмен акаунт и неговото активиране като Работодател.
3.2 - Създавайки фирмена регистрация, Вие декларирате, че сте дееспособно лице, което е оторизирано да представлява Работодателя, включително да приеме настоящите Общи условия и да извършвате действия, свързани с управлението и използването на Фирмения акаунт от името на Работодателя.
3.3 - За да активирате и управлявате Фирмения акаунт на Работодателя е необходимо да бъде посочен административен контакт, чрез който нашите служители могат да се свържат с Вас по важни въпроси, свързани с предоставянето на Услугите, предлагани от Dotbrain.eu.  
3.4 - В процеса на регистрация Работодателят получава автоматични съобщения по имейл, за да премине през процеса и потвърждение на своята регистрация.
3.5 - При съмнения за невярна или неточна информация, посочени в профила на Работодателя, Платформата си запазва правото да изиска потвърждение за достоверност под формата на допълнителни документи, включително подписани собственоръчно или с електронен подпис от Работодателя. Платформата има право да спре достъпа до Услугите на Работодателя до отстраняването на невярната или неточна информация. 
3.6 - Работодателят отговаря за всички действия, извършени чрез неговия акаунт с използване на потребителското му име и парола за достъп. Ако имате съмнения за такова неправомерно използване или неоторизиран от Вас достъп, се задължавате незабавно да уведомите Dotbrain.eu.


4. Сключване на Договор

4.1 - С натискането на бутон Регистрация, Работодателят или лицето, което го представлява, извършва електронно изявление, с което Работодателят и Полиграфия инфо ООД сключват Договор за ползване на Dotbrain.eu при тези Условия и се задължават да ги спазват. Въвеждането в регистрационната форма информация може да бъде променяна до момента на натискане на бутон Регистрация.
4.2 -  Договорът се счита за сключен в момента на активиране на акаунта на Работодателя от страна на платформата Dotbrain.eu
4.3 - За ползване на безплатни услуги като, но и не само като публикуване на обяви за работа, Работодателят попълва своята обява в своя фирмен профил, а Dotbrain.eu преглежда и одобрява публикуването й, ако обявата съответства на правилата за Публикуване на информация в точка 5.2.
4.4 -  За ползването на всяка платена Услуга се извършва конкретна заявка на базата на сключения при тези Условия Договор. 

5. Публикуване на информация Работодатели

5.1 - Работодателят се задължава да публикува обяви само за актуални и реални позиции за работа като:
а) информацията за условията на работа и изискванията към кандидата да са достоверни;
б) избраното населено място да съответства на работното място;
в) публикува се само една длъжност в една обява за работа;

5.2 - Dotbrain.eu не допуска публикуването на обяви на Работодатели, ако:
а) обявата промотира бизнес възможности, партньорства, продукти, услуги, участие в игри, схеми, мрежи, пирамидални структури и т.н.
в) обявата съдържа линкове и външни препратки към предложения под каквато и да е форма, които изискват закупуване на продукти и услуги или безплатни или платени участия, обучения и всякакъв вид активности;
г) обявата съдържат изисквания с дискриминационен характер;
д) обявата съдържа материали, които не зачитат права или законови интереси като, но не само човешки права и свободи, интелектуална собственост и др.
е) обявата съдържа незаконни, дискриминационни, нецензурни, заплащителни или всякакви оскърбителни за трети лица текстове и графичен материал.
ж) съдържанието и графичния материали в обявата като снимки, лога и всякакъв тип графични елементи, нарушават авторските права на трети страни;
е) обявата съдържа външни препратки към нелегални или зловредни софтуери, които целят да нанесат вреда на трети страни;
и) обявата съдържа конфиденциална, лична или търговска информация, чието публикуване може да навреди на трети страни;

5.3 -  Dotbrain.eu си запазва правото за откаже публикуването или да поиска редактиране на съдържание, което не отговаря на настоящите Общи условия или на публикуваните в сайта допълнителни инструкции и препоръки.
5.4 -  Работодателят дава правото на платформата да направи публични публикуваното съдържание в сайта, включително да го ретранслира в сайтове на трети лица, социални мрежи, търсачки и други онлайн и офлайн канали в страната и чужбина без да дължи възнаграждение на Работодателя.  

6. Финансови условия Работодатели

6.1 - Dotbrain.eu предоставя безплатни и платени услуги в платформата, като, но не само - Фирмен профил, публикуване на обява, преглеждане на автобиографии от база данни, съхранение на автобиографии и размяна на съобщения с други потребители и други.
6.2 - Цените на платените услуги се изчисляват в зависимост от избраните параметри на конкретна избрана услуга.
6.3 - Цените с фиксирани срокове и параметри могат да бъдат публикувани в Dotbrain.eu.
6.4 - Цени на услуги с нефиксирани скорокове и параметри се формират след запитване и спрямо нуждите на всеки Работодател по отделно. 
6.5 - Финансовите условия и цените на услугите могат за бъдат изменяни едностранно от Полиграфия инфо ООД. Такива промени не касаят условията на вече заявени и потвърдени от Работодателя услуги.
6.6 - Заплащането на услугите на фиксирани и публикувани в Dotbrain.eu услуги се извършва спрямо условия и начини, посочени отново там. Всички останали услуги се заплащат по условия и начини Договорени с всеки Работодател по отделно.
6.7 - Dotbrain.eu си запазва правото да променя условията или да не предоставя безплатни услуги, ако сметне за необходимо. Такива промени не касаят условията на вече заявени и от потвърдени от Работодателя услуги.

7. Отговорност и прекратяване

7.1. При забава или неплащане на дължими от Работодателя суми за Услуги, Dotbrain.eu има право:
а) да ограничи достъпа до Услугите;
б) да прекрати Договора и Фирмения акаунт на Работодателя.
7.2 Dotbrain.eu може да блокира Вашия акаунт при:
а) съмнения за нарушаване на действащото законодателство на Република България; на тези Условия или на други условия, предвидени в Dotbrain.eu;
б) при заявка за това от Ваша страна.
7.3. Dotbrain.eu може да прекрати настоящия Договор и Вашия акаунт:
а) при дълъг период на неизползване на акаунта за повече от 2 /две/ години;
б) с разумно предизвестие в случай на прекратяване дейността на Dotbrain.eu;
в) в други предвидени в Условията или закона случаи.
7.4 Dotbrain.eu не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Вас или от трети лица вследствие на изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.
7.5. Освен при умисъл или при груба небрежност, Dotbrain.eu  не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили:
а) в резултат на ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите;
б) поради ограничаване, прекратяване или блокиране на Вашия акаунт и/или на Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия.
7.6. Във всички случаи отговорността на Dotbrain.eu във връзка с предоставена Услуга в Платформата е ограничена до размера на заплатената от Вас цена за конкретната Услуга, освен ако не е предвидено друго съгласно действащото законодателство.

8. Лични данни
8.1 - Въпросите, свързани с обработване на лични данни във връзка с предоставяне на Услугите, са уредени в Споразумението за обработване на лични данни, неразделна част от настоящияте Общи условия.

9. Други условия
9.1. Тези Общи Условия уреждат взаимоотношенията между страните, като заместват всички предишни общи Условия. Допълнителни споразумения могат да се сключват само чрез предвидените функционалности в Платформата или чрез подписване от двете страни на изрично писмено споразумение, предоставено от Полиграфия Инфо ООД.
9.2. В случай че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на сключените договори или на други клаузи.
9.3. Договорът се сключва на български език. Споровете по тези Общи Условия ще бъдат решавани от компетентния български съд в град София.
9.4. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.