Общи условия за използване на услугите, предоставяни от Dotbrain.eu
Tърсещи работа

Моля, прочетете този документ внимателно, тъй като той съдържа информация за Условията за достъп и ползване на услугите на платформата Dotbrain.eu.
Можете да ползвате услугите на платформата, само след като приемете Условията.

Във връзка с предоставяните услуги ние обработваме лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни, с които можете да се запознаете тук.
Политиката за защита на личните данни е неразделна част от Общите условия за използване на услугите, предоставяни от платформата Dotbrain.eu.

Последна актуализация: 20 май 2018

Общи условия за ползване от Работодатели

1. Кои сме ние? Платформата Dotbrain.eu е собственост и се управлява от Полиграфия инфо ООД със седалище и адрес гр. София, ж.к. Банишора, бул. Г. Столетов, бл.16, вх.А, ет.10, ап.37, ЕИК: 131480932, регистрирано по ЗДДС, тел: 0878 100 148, e-mail: office@dotbrain.eu. Dotbrain.eu предоставя услуги по кариерно ориентиране, информационни услуги и подбор на персонал. 

1.1 Термините "Работодател", "Фирма", "Клиент", “Потребител” и “Потребител”, използвани в настоящите условия се отнасят за всички лица (дееспособни физически и юридически лица), посещаващи и използващи Dotbrain.eu. “Работодател”, по смисъла на настоящите условия, е клиент, влязъл в платформата Dotbrain.eu през профил Фирма. “Търсещ работа”, по смисъла на настоящите условия, е клиент, влязъл в Dotbrain.eu през профил за Потребител. Терминът "Платформа", "Платформата" се отнасят за целия сайт Dotbrain.eu. Терминът "Общи условия", "Условия", "Условията" касаят условията, които всички Потребители приемат, за да използват Платформата Dotbrain.eu и нейните услуги. Когато настоящите Общи условия касаят всички страни, ползващи платформата, ще бъдат наричани "Потребител", "Потребителя", "Потребителите".2. Общи правила

2.1 - Чрез достъпа (зареждането на) до интернет страниците, Вие, Потребителите се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички Общи условия по-долу, моля, не използвайте платформата Dotbrain.eu.
2.2 -  Ако не е прието друго в писмен вид с Полиграфия Инфо ООД, Вашето споразумение с Полиграфия Инфо ООД винаги включва като минимум Общите условия, посочени в този документ. По-нататък те са наричани „Условия“.
2.3 - Цялата информация, дизайн, структура, код, база данни на платформата Dotbrain.eu са собственост на Полиграфия инфо ООД. Никакви части от от нея не могат да бъдат копирани или използвани за каквито и да е комерсиални или некомерсиални цели без изричното съгласие на Полиграфия инфо ООД.
2.4 - Всички търговски и запазени марки, и знаци, използвани в Dotbrain.eu, са собственост на техните съответни притежатели.
2.5 - Полиграфия инфо ООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия в съответствие с нормативните и законови изисквания по всяко време като обновява този текст. При промяна на Общите условия Потребителите ще бъдат уведомявани и имат правото след запознаване с промените да се съгласят с тях или да се откажат от ползването на услугите на платформата, предоставяни от Полиграфия инфо ООД.
2.6 - Всеки потребител е отговорен за своите действия при употребата на услугите, предоставяни в Dotbrain.eu. Всеки потребител отговаря за поддържането, съхраняването и употребата на своите данни за достъп (потребителско име, парола, свързани с регистрацията му). Също така всеки потребител е отговорен за използването на регистрацията му и е длъжен да уведоми веднага Полиграфия инфо ООД, ако има съмнения за неправомерното им използване без негово разрешение от трети лица. Приемайки настоящите условия, Потребителите се съгласяват, че публикуваните контакти на физически лица и компании могат да бъдат използвани единствено във връзка с осъществяване на контакти, свързани с процеса по търсене, кандидатстване, обявяване, публикуване пряко свързани с позициите за работа. С приемането на настоящите условия Потребителите се задължават да не използват тези контакти за каквито и да е други цели.
2.7 - Полиграфия инфо ООД не е работодател в платформата Dotbrain.eu и не носи никаква отговорност, свързана с взети решения, с процеса по наемане или освобождаване на персонал, сключване на Договори, споразумения или каквито и да е писмени или устни Договори между Потребителитев платформата.
2.8 - За Работодатели - Полиграфия инфо ООД може да предостави услуги по подбор на персонал и посредничество при намиране на работа според лиценза си работа от Агенция по заетостта под номер 1867 от 22 април 2015г. по изрична заявка. Условията за подбор на персонал за работодатели се договарят в отделен договор с всеки Работодател по отделно.
2.9 - За търсещи работа лица - Полиграфия инфо ООД предлага посредничество за работа според лиценза си работа от Агенция по заетостта под номер 1867 от 22 април 2015г. по изрична заявка. Условията за посредничество за работа се договарят в отделен от тези Общи правила договор с всяко лице, търсещо работа по отделно. Услугите за подбор на персонал за Търсещи работа са напълно безплатни.
2.10 - С приемането на настоящите условия Потребителите приемат, че са информирани, че контактите между търсещите и предлагащи работа в платформата Dotbrain.eu се осъществяват без намесата на Полиграфия инфо ООД, освен ако те не са заявили изрично, че желаят да ползват услуги за посредничество и подбор на персонал. Сътветно Потребителите контактуват помежду си и на своя отговорност споделят лични данни, автобиографии, външни файлове и препратки към външни информационни източници. Полиграфия инфо ООД не носи отговорност за поверителността и опазването на въпросните данни, тяхното запазване, копиране или запазване на поверителност на получената информация.
2.11 - Всеки потребител на платформата гарантира за достоверността на информацията, която предоставя в Dotbrain.eu и Полиграфия инфо ООД не носи отговорност за неточна, непълна или невярна информация, която Потребителите споледят помежду си или публикуват в Платформата. С приемането на настоящите условия, Потребителите декларират, че само те са отговорни за цялата информация и данни, които публикуват или изпращат в и чрез платформата Dotbrain.eu.
2.12 - Потребителите нямат право да публикуват или редактират информация от името на трети лица без тяхното съгласие.
2.13 - Всеки потребител се задължава да използва Dotbrain.eu законосъобразно и да не разпространява информация, данни или каквито и да е материали, противоречащи на действащото законодателство на Република България. 


3. Услуги за търсещи работа - Регистрация

3.1 - Ползването на услугите на платформата Dotbrain.eu е възможно само след регистрация на Потребителски акаунт и неговото активиране като Търсещ работа.
3.2 - Създавайки потребителска регистрация, Вие декларирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен да сключите договор. Полиграфия инфо ООД не носи отговорност в случай на ползване на Услугите в Dotbrain.eu което не отговаря на посочените ограничениья за възраст и дееспособност.
3.3 - За да активирате и управлявате Потребителски акаунт като Търсещ работа е необходимо да бъдат посочени контакти (име, имейл, телефон и др.), чрез които нашите служители могат да се свържат с Вас по важни въпроси, свързани с предоставянето на Услугите, предлагани от Dotbrain.eu. Съгласно чл. 5 от ЗЕДЕУУ Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от Dotbrain.eu в електронна форма.
3.4 - В процеса на регистрация потребителят, Търсещ работа получава автоматични съобщения по имейл, за да премине през процеса и потвърждение на своята регистрация като се задължава да предоставя пълни, точни и верни данни. .
3.5 - При съмнения за невярна или неточна информация, посочени в профила на Търсещия работа, Платформата си запазва правото да изиска потвърждение за достоверност под формата на допълнителни документи, включително подписани собственоръчно или с електронен подпис от Търсещия работа. Платформата има право да спре достъпа ви до Услугите до отстраняването на невярната или неточна информация. 
3.6 - Потребителят, търсещ работа отговаря за всички действия, извършени чрез неговия акаунт с използване на потребителското му име и парола за достъп. Ако имате съмнения за такова неправомерно използване или неоторизиран от Вас достъп, се задължавате незабавно да уведомите Dotbrain.eu.

4. Сключване на Договор

4.1 - С натискането на бутон Регистрация, потребителят Търсещ работа, извършва електронно изявление, с което Търсещият работа и Полиграфия инфо ООД сключват Договор за ползване на Dotbrain.eu при тези Условия и се задължават да ги спазват. Въвеждането в регистрационната форма информация може да бъде променяна до момента на натискане на бутон Регистрация.
4.2 -  Договорът се счита за сключен в момента на активиране на акаунта наТърсещия работа от страна на платформата Dotbrain.eu
4.3 - За ползване на безплатни услуги като, но и не само кандидатстване по обяви, изпращане на автобиография, мотивационни писма, споделяне на външни препратки и други, Търсещият работа трябва да е попълнил своя профил.
4.4 - За ползването на услуги за посредничество за работа от Полиграфия инфо ООД се извършва конкретна заявка (по имейл или телефон на посочените в платформата контакти) и се сключва отделен Договор за посредничество за работа. Този договор не отменя Общите условия за ползване на платформата Dotbrain.eu. 


5. Ползване и публикуване на информация Търсещи работа

5.1 - За да ползва услугите на Dotbrain.eu, търсещият работа се задължава да попълни своя профил като:
а) информацията - имена, имейл, телефон са достоверни;
б) посочената информация за образование, допълнителни квалификации и придобит трудов стаж са достоверни;
в) предостави документи, удостоверяващи данните по точка 5.1, б) при поискване;
г) посочи дали желае профилът му да бъде публичен или невидим за работодатели.

5.2 - Dotbrain.eu не допуска активирането на профили на Търсещи работа, ако:
а) в тях се съдържа информация за бизнес възможности, партньорства, продукти, услуги, участие в игри, схеми, мрежи, пирамидални структури и т.н.
в) в тях се съдържат линкове и външни препратки към предложения под каквато и да е форма, които изискват закупуване на продукти и услуги или безплатни или платени участия, обучения и всякакъв вид активности;
г) съдържанието и графичния материали в Потребителския профил като снимки, лога и всякакъв тип графични елементи, нарушават авторските права на трети страни;
е) съдържанието в Профила съдържа външни препратки към нелегални или зловредни софтуери, които целят да нанесат вреда на трети страни;
и) в профила се съдържа конфиденциална, лична или търговска информация, чието публикуване може да навреди на трети страни;

5.3 -  Dotbrain.eu си запазва правото за откаже активирането на Профил или да поиска редактиране на съдържание, което не отговаря на настоящите Общи условия или на публикуваните в сайта допълнителни инструкции и препоръки.
5.4 -  Потребителят Търсещ работа има право да даде съгласие или да откаже на платформата да включи Търсещия работа в база данни "Търсещи работа", до която Работодателите имат достъп и е създадена с цел да ускори процеса по намиране на работа за Потребителите. Информацията в базата "Търсещи работа" се визуализира спрямо Политиката за защита на личните данни на платформата Dotbrain.eu.

6. Финансови условия Търсещи работа

6.1 - Dotbrain.eu предоставя безплатни услуги в платформата, като, но не само - Потребителски профил, кандидатстване по обяви от Работодатели, участие в база данни "Търсещи работа", съхранение на автобиографии и размяна на съобщения с Работодатели и други.
6.2 - В случай, че Dotbrain.eu предлага в платформата продукти и услуги, които не са пряко свързани с посредничество за работа, то те са описани отделно и ясно като вид услуги с ясни параметри и цени. Такъв тип услуги могат да бъдат събития, обучения, семинари, работилници, демонстрации, организирани посещения на изложения и други.
6.3 - В случай, че Работодатели предлагат услуги в Платформата, които не са пряко свързани с процеса по предлагане на работа и наемане на персонал, те са описани отделно и ясно като вид услуги с ясни параметри и цени. Такъв тип услуги могат да бъдат събития, обучения, семинари, работилници, организирани посещения на изложения и други.
6.4 - Dotbrain.eu си запазва правото да не предоставя услуги на Потребители, търсещи работа, ако сметне за необходимо или има съмнения, че въпросните Търсещи работа потребители не спазват Общите условия на платформата.

7. Отговорност и прекратяване

7.1. При неспазване на настоящите Общи условия, Dotbrain.eu има право:
а) да ограничи достъпа на потребител Търсещ работа до Услугите;
б) да прекрати Договора и потребителския акаунт на Търсещия работа.
7.2 Dotbrain.eu може да блокира Вашия акаунт при:
а) съмнения за нарушаване на действащото законодателство на Република България; на тези Условия или на други условия, предвидени в Dotbrain.eu;
б) при заявка за това от Ваша страна.
7.3. Dotbrain.eu може да прекрати настоящия Договор и Вашия акаунт:
а) при дълъг период на неизползване на акаунта за повече от 3 /две/ години;
б) с разумно предизвестие в случай на прекратяване дейността на Dotbrain.eu;
в) в други предвидени в Условията или закона случаи.
7.4 Dotbrain.eu не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Вас или от трети лица вследствие на изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.
7.5. Освен при умисъл или при груба небрежност, Dotbrain.eu  не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили:
а) в резултат на ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите;
б) поради ограничаване, прекратяване или блокиране на Вашия акаунт и/или на Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия.
7.6. Във всички случаи отговорността на Dotbrain.eu във връзка с предоставена Услуга в Платформата е ограничена до размера на заплатената от Вас цена за конкретната Услуга, освен ако не е предвидено друго съгласно действащото законодателство.

8. Лични данни
8.1 - Въпросите, свързани с обработване на лични данни във връзка с предоставяне на Услугите, са уредени в Споразумението за обработване на лични данни, неразделна част от настоящияте Общи условия.

9. Други условия
9.1. Тези Общи Условия уреждат взаимоотношенията между страните, като заместват всички предишни общи Условия. Допълнителни споразумения могат да се сключват само чрез предвидените функционалности в Платформата или чрез подписване от двете страни на изрично писмено споразумение, предоставено от Полиграфия Инфо ООД.
9.2. В случай че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на сключените договори или на други клаузи.
9.3. Договорът се сключва на български език. Споровете по тези Общи Условия ще бъдат решавани от компетентния български съд в град София.
9.4. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.