Оператор смесителна станция за мастила - колорист за гр. Русе

Дунав прес АД

Производство на полиграфическа продукция

Описание и изисквания

В продължение на инвестициите в най-модерната у нас и на Балканите смесителна станция за мастила, несъдържащи летливи разтворители, "Дунав прес" АД търси да назначи оператор-колорист.

Описание и изисквания:

Вашите основни роли:

1. Съставяне на рецептури на мастила с помощта на специализиран софтуер и спектрален денситометър.
2. Проверка на рецептирани мастила на прибор за симулационен печат.
3. Оценка на цветни мостри и подготвени цветове на пулт за визуален контрол.
4. Смесване на работни количества мастила чрез машина с компютризирано командване.
5. Осигуряване на производствени поръчки с необходимите материали.
6. Отчитане и документиране на разхода на вложените компоненти.
7. Осигуряване мастила за машините.

Успешният кандидат трябва да притежава:

1. Компютърна грамотност, вкл. възможност за ползване на програми от пакет "MS Office".
2. Средно, или висше образование - химическо образование, или стаж в такава фирма ще се оценят като предимство.
3. Комуникативен, организиран, с отлични умения за работа в екип.
4. Готовност за работа на смени.
5. Допълнително предимство е предишен опит на подобна длъжност.

Компанията предлага:

1. Работа по трудов договор - в динамична среда, при високи трудови и организационни стандарти.
2. Брутна заплата над средната за страната и стимулиращо заплащане, обвързано с уменията и компетенциите.
3. Осигуровки съгласно законовите изисквания.
4. Обучения, свързани с началната фаза на работа и с бъдещото развитие на работното място.
5. Климатизирана работна среда, при отсъствие на летливи разтворители в смесваните мастила.

Възнаграждение: По договаряне - според личните умения, стаж и образование.

Ако сте готов/а да направите следващата стъпка в кариерата си, не се колебайте да ни изпратите вашето CV, придружено от актуална снимка.
Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати.

Месторабота: Русе

Град
  • Русе
Категория
  • Друга
Длъжност
  • Друга
Йерархия
  • Служител
Вид заетост
  • Пълен работен ден
Вид работа
  • Постоянна
Подходяща за студенти
  • Не