Монтьор, Техник/ Механик

Дунав прес АД

Производство на полиграфическа продукция

Описание и изисквания

ОТГОВОРНОСТИ:
* Извършва поддръжка, обслужване и ремонт на сложни и особено сложни полиграфически машини, оборудване и транспортна техника.
* Механично регулиране на отговорни и с повишена точност детайли, възли и механизми.
* Пълен контрол и изпитване с използване на сложни контролноизмервателни уреди от най-висока точност за проверка и получаване на зададените технически показатели на машини и съоръжения.
* Отстраняване на повреди по време на експлоатация на оборудването и при ремонт.
* Не допуска в експлоатация машини и оборудване, технически неизправни, с повредени и изключени предпазни устройства.
* Участва в реконструкцията, модернизацията и изграждането на ново проектирани обекти и при монтажа на нови машини и оборудване.
* Извършва сложна стругаро-фрезистка, шлосерска и монтажна дейност.
* Изпълнява общофирмените изисквания при работа с поръчки, изискващи DPG – лого.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА :
* Средно техническо образование - минимум.
*Да притежава удостоверение за съответната квалификационна група съгласно - Правилник за безопастност и здраве при работа при електрообзавеждане.
* Компютърна грамотност – за използване на приложния софтуер и машините с програмно управление.
* Опит и познания при откриване и отстраняване на сложни повреди в механиката на машините и съоръженията.
* Английски език – добро ниво за разчитане и чертане на механични схеми и техническа документация.
* Предишен опит по специалността е предимство.
* Технически, комуникативни умения и работа в екип.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ :
* Работа в престижна компания с екип от професионалисти;
* Възможност за професионална изява и развитие;
* Атрактивно възнаграждение, обвързано с личната ви квалификация ,способности и постигнати резултати.
Изпратете - автобиография, мотивационно писмо.
Интервюта ще бъдат проведени само с предварително одобрените по документи кандидати.

Град
  • Русе
Категория
  • Друга
Длъжност
  • Друга
Йерархия
  • Служител
Вид заетост
  • Пълен работен ден
Вид работа
  • Постоянна
Подходяща за студенти
  • Не